استادیار
گروه: 
انرژي هاي نو
سمت: 
مدير گروه انرژي‌هاي نو
ایمیل: 
dashtizad@irost.ir
تلفن: 
021-56276635
فاکس: 
021-56276635

Vertical Tabs