استادیار
گروه: 
مواد پيشرفته و نانو
ایمیل: 
fshahri@irost.ir
fshahri@gmail.com
تلفن: 
021-56276635
فاکس: 
021-56276635

Vertical Tabs