همسو با استفاده بهینه و مطلوب از انرژیهای تجدیدپذیر در کشور که هر روز بیش از پیش مورد تأکید مسئولان و دست اندرکاران کشوری می باشد، پایه گذاری شده است. پاره ای از دلایل رویکرد به این نوع انرژیها به شرح زیر می باشد : 1- استفاده از انواع پتانسیل موجود برای تأمین نیاز رو به رشد انرژی
2- بدست آوردن فن آوری پایه مورد نیاز و عدم تکیه بر سوختهای فسیلی به عنوان تنها منبع تولید انرژی و زوال ناپذیر بودن و تجدیدپذیری این نوع انرژیها
3- کاهش آلودگی های زیست محیطی

  گروه انرژی های نو دارای سه عضو هیئت علمی در مرتبه دانشیاری, استادیاری و مربی و یک کارشناس پژوهشی می باشد.

هیأت علمی

دانشیار
ایمیل:
azad_ezat@yaho.com
فاکس:
021-56276635
تلفن:
021-56276635
ایمیل:
mmsbehnam@yahoo.com
تلفن:
021-56276635
سمت:
مدير گروه انرژي‌هاي نو
استادیار
ایمیل:
dashtizad@irost.ir
فاکس:
021-56276635
تلفن:
021-56276635
سمت:
معاون پژوهشكده
استادیار
ایمیل:
mrajabi@irost.ir
فاکس:
56276635
تلفن:
57416417
مربی
ایمیل:
s-azimi@iccir.com
فاکس:
021-56276635
ایمیل:
f.mirsafi@yahoo.com
تلفن:
02156276635