K Nasouri, AM Shoushtari, A Kaflou
Micro & Nano Letters, IET 7 (5), 423-426, 2012
2012