سعید بهنام1 ، ولی اله دشتی زاد2 ، فاطمه سادات ميرصفي3
سومين كنفرانس تخصصي فناوري نانو در صنعت برق و انرژي
2015
چکیده :
 امروزه گسترش استفاده از سوخت پاك هيدروژن و جايگزيني اين حامل انرژي با سوختهاي فسيلي و تحقق پيامدهاي مثبت آن در سطح جهان ، در گرو پيشرفت فناوريهاي موجود توليد و ذخيره سازي هيدروژن قرار دارد. روشهاي  رایج فعلي توليد (تبديل متان و الكتروليز) و ذخيره سازي (فشرده سازي و مايع سازي) ، ناكارآمد و انرژي بر می باشند. به طوری که 15 تا 40 درصد از کل انرژی احتراق هیدروژن را نیاز دارند و نیازمند تجهیزات گران قیمت و انرژی اضافی برای حفظ حالت مایع هستند. ذخيره سازي هیدروژن در هيدريدهاي جامد فلزي كه با حرارت دادن به آسانی قابل بازیابی باشد ، روشی ایمن و کارآمد از نظر دانسیتة انرژی در دانسیتة حجمی ویژه است. اما هیدریدهای فلزی سنتی نیز از نظروزن فاقد کارآیی لازم در مصارف کاربردی بوده اند. لذا توسعة روشهای موجود ذخیره سازی با استفاده از مواد ارزان قیمت و کم وزن با ویژگیهای برجسته تر ذخیره سازی با هدف دستیابی به فناوریهای جدیدتر و مناسب تر از نظراقتصادی وزیست محیطی ضروری است. در سالهاي اخير ، فناوری نانو امیدواریهای زیادی را برای حل مشکلات مذکور پدید آورده و برخی از نانوساختارهای کربنی به عنوان واسطة ذخیره سازی هیدروژن مطرح گردیده اند که نویدبخش ترین آنها در زمینه های تولید و ذخیره سازی هیدروژن ، استفاده از مواد نانو و به ویژه نانوکریستالها و نانوکاتالیستها برای تولید کارآتر هیدروژن در روشهای موجود و ابداع روشهای جدید و افزایش کارآیی فناوریهای ذخیره سازی هیدروژن است. ايده هاي جديدي نيز جهت تركيب هيدريدهاي فلزي و فشار بالا مورد آزمايش قرار گرفته كه مي تواند با بهبود عملكرد و دانسيتۀ وزنی ، بسياري از مشكلات موجود را رفع نمايد. در اين مقاله به بررسي کاربردهای فناوری نانو در افزایش قابلیتهای تولید و ذخیره سازی هیدروژن مي پردازيم که نقشی اساسی در آیندة صنعت برق و انرژی جهان خواهد داشت.