پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي هاي نو سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران  در حاشيه برگزاري جشنواره خوارزمي ، سخنراني علمي با حضور برگزيده اين جشنواره برگزار كرد. اين نشست به منظور  ايجاد فضای تعامل و هم اندیشی علمی بین محققان ايراني  و دانشمندان برجسته بين المللي و با حضور اعضاي هيئت علمي و دانشجويان در سالن فارابي برگزار گرديد . دراين نشست علمي، تحقيقات انجام يافته  با موضوع " Ultrafast charge carrier dynamics in solar materials: X-ray studies" توسط  پرفسور ماجد شرقي(Majed Chergui)  برنده 31 امین دوره جشنواره بین المللی خوارزمی ،استاد دانشگاه پلي تكنيك فدرال لوزان از كشور سوئیس ارائه شد .
پرفسور ماجد شرقي مبدع روش طيف سنجي پرتو ايكس بسيار سريع با تفكيك زماني در ناحيه پيكو و فمتو ثانيه  و همچنين پيشگام روش  طيف سنجي ليزر فوق سريع به ناحيه فرا بنفش عميق است.  گفتني است با استفاده از اين دو روش ميتوان جزييات بنيادي فوتونيكي تمامي اجزاي قطعات سلول خورشيدي شامل اكسيدهاي فلزات واسطه، مواد پروسكايت و حساسگرهاي كمپلكس فلزات واسطه را مطالعه نمود.