کتاب " اصول و محاسبات نورد تخت " توسط مهندس علي اكبر متحدي، عضو هيات علمي پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‎هاي نو سازمان پژوهش‎های علمی و صنعتی ایران تاليف و منتشر شد.
نورد يكي از مهمترين فرآيندهاي شكل دهي فلزات بوده و سالانه ده ها ميليون تن مقاطع مختلف مانند اسلب، بيلت، پروفيل و غيره بدین روش توليد و عرضه مي‎شود. در اين کتاب پس از معرفي مباني اوليه نورد، اصول علمي و تئوري هاي حاكم بر آن، مدل‎سازي دوبعدي و سه بعدي تنش اعمالي به طريقه المان محدود، با استفاده از نرم افزارهاي تخصصي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در قسمت‎های دیگر کتاب تاثير پارامترهاي تكنولوژيك نظير سرعت غلطك، درصد كاهش سطح مقطع، نوع و ويسكوزيته روانكار در فرايند نورد كاري ارائه شده و در انتها تقسيم بندي انواع غلطك بر حسب فرآيند توليد، جنس، كاربرد و شرايط كاري آن‎ها به تفصيل آمده است. گفتني است ،اين کتاب در 180 صفحه با شمارگان يك‌هزار نسخه و قيمت 40 هزار تومان توسط نشر سيماي دانش منتشر شده است.