برگزیده شدن مقاله دانشجوی دکتری پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی های نو در دوازدهمين كنگره سراميك ايران
مقاله  دانشجوی دکتری پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی های نو، آقاي اكبر اميني ، تحت عنوان " تاثیر انواع میدان الکتریکی(AC،DC ) بر خواص فیزیکی و زیرساختارهای بدنه های زیرکونیایی 3YSZ تهیه شده به روش فلش زینترینگ" در دوازدهمين كنگره سراميك ايران،  به عنوان پوستر برگزيده انتخاب شد. 
"لازم به ذکر است معرفی و بکارگیری فناوری جدید فلش زینترینگ برای اولین بار در ایران و در این کنگره عامل جلب نظر اساتید و پژوهشگران حوزه سراميك به اين مقاله بوده است. مهمترین مزیت این فناوری کاهش دما و زمان زینتر در ساخت سرامیک‌ها مي‌باشد که در صورت صنعتی شدن نقش بسزایی در کاهش انرژی مصرفی و در نتیجه کاهش آلاینده ها و گازهای گلخانه ای خواهد داشت."