آزمایشگاه تخصصی "میکروسکوپ نیروی اتمی" پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی­های نو سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران راه‌اندازي شد.
 
دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) که به همت متخصصان داخلی تولید و با بهره‌گيري از حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري خريداري شده است، امکان تصویربرداری نانومتری از انواع سطوح رسانا، نیمه­ رسانا، عایق، منسجم، پودری، آلی و غیرآلی را دارا است. این دستگاه علاوه بر سه مد متداول تماسی، غیرتماسی و ضربه­ ای که در مطالعه مورفولوژی هندسه سطح (تعیین زبری و اندازه) استفاده می­ شود، قادر به اندازه­ گیری نیروهای جانبی، اصطکاک و خواص مغناطیسی نیز مي‌باشد.
ميكروسكوپ نيروي اتمي يكي از انواع ميكروسكوپ‌هاي پروب روبشي (SPM) است كه با جمع‌آوري اطلاعات نيروهاي حاصل از برهمكنش پروب دستگاه و اتم‌هاي سطح، ‌تصوير توپوگرافي آن را توليد مي‌كند. اين روش در مقايسه با روش‌هاي مشابه مطالعه‌ي توپوگرافي مانند ميكروسكوپ تونلي روبشي (STM)، به دليل استفاده از نيروها براي تصويرسازي امكان مطالعه انواع سطوح فلز، نيمه‌رسانا و عايق را فراهم مي‌آورد. علاوه بر توپوگرافي از مدهاي كاري مختلف دستگاه AFM براي بررسي الاستيسيته، چسبندگي، اصطكاك، خواص الكتريكي و مغناطيسي نانومواد استفاده مي‌شود.
 
 این آزمایشگاه آماده ارائه خدمات به پژوهشگران، صنایع فعال در حوزه­‌های گوناگون مهندسی سطح، میکروفناوری، نانوفناوری و سایر متقاضیان داخل و خارج سازمان مي‌باشد.