الهام محقق پور، مرجان رجبی، رضا غلامی پور، مجید مجتهدزاده لاریجانی، شهاب شیبانی
فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
2016