• ميكروسكوپ‌نوري، تا بزرگنمائی 2000، مجهز به نرم افزار آناليز تصاوير
  • تجهیزات متالوگرافی (شامل: انواع کاتر، مانت گرم و سرد، پولیشر)
  • دستگاه الكترو پوليش و الكترواچ