در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت های علمی داخل کشور؛

چهارمین فراخوان حمایت از رساله های دکتری

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع دکتری می رساند صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد ملی علم ایران)  در چارچوب سیاستهای راهبردی پژوهش و فناوری نظام، کمک به هدایت رساله های دکتری به سمت نیاز های اساسی پژوهشی و فناوری کشور، گسترش مرزهای دانش و استفاده حداکثری از ظرفیت های بالقوه کشور از تاریخ 06/15/ 97  لغایت 97/08/15 حمایت از  رساله های دکتری طبق آیین نامه منتشر شده ثبت نام به عمل می آورد.
خواهشمند است متقاضیان دریافت این حمایت، پس از مطالعه دقیق آیین نامه، طرح های خود را در سامانه طرح های پژوهشی ثبت نمایند.
نکات مهم:
- دانشجویان ورودی مهر ماه سال 1394 به بعد می توانند در این فراخوان شرکت کنند.
- دانشجویانی که تاریخ تصویب پروپوزال آنها در دانشگاه از 96/6/15 به بعد باشد امکان شرکت در این فراخوان را دارند. (تبصره یک آیین نامه مطالعه شود)
- اساتید راهنما صرفا مجاز به ارسال یک طرح رساله دکتری خواهند بود.
- طرح هایی که به صورت کامل در سامانه بارگذاری شده باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
-در اختیار داشتن شماره طرح (دریافت شده از سامانه صندوق) برای پیگیری وضعیت طرح الزامی است.
- بررسی طرح های ارسال شده پس از پایان مهلت فراخوان صورت گرفته و نتایج نهایی نیز پس از تصویب در کمیته تخصصی صندوق اعلام خواهد شد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت http://www.insf.org مراجعه نماييد.