1396/3/7

از كليه فارغ‌التحصيلان و دانشجويان پژوهشكده تقاضا مي‌شود جهت تكميل و به‌ روز رساني بانك اطلاعات اداره كل تحصيلات تكميلي سازمان براي مكاتبات آتي، فرم پيوست را تكميل و از طريق شماره نمابر 56276635 به دفتر پژوهشكده ارسال نمايند.
همچنين دانشجوياني كه تاكنون كپي شناسنامه و كارت ملي خود را به اداره كل تحصيلات تكميلي تحويل نداده اند، در اسرع وقت در اين خصوص اقدام نمايند.