1396/1/29

     به اطلاع دانشجويان سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران مي‌رساند،  در هفته سلامت (هفته نخست ارديبهشت ماه) مركز بهداشت اين سازمان آمادگی ارائه خدمات پزشكي و بهداشتي از قبيل اندازه­‌گيري قند و فشارخون، معاينات معمول، مشاوره­‌هاي پزشكي و بهداشتي را به دانشجويان  دارا می­‌باشد. لذا دانشجويان متقاضي مي‌توانند جهت استفاده ازخدمات مذكور، از تاريخ 1396/2/2 لغايت 1396/2/6 همه روزه درساعات اداري به  درمانگاه مراجعه نمايند.