1395/11/12
     
   به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند، از اين پس انتخاب واحد و ساير اقدامات آموزشي از طريق نرم افزار آموزشي سما به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود. جهت كسب اطلاعات بيشتر با اداره كل تحصيلات تكميلي سازمان تماس حاصل فرماييد.

آدرس سامانه سما:
  http://213.176.123.58/samaweb