به اطلاع متقاضيان گرامي ميرساند چنانچه قصد اطلاع واستفاده از شرايط پروژه جايگزين نظام وظيفه ( کسر خدمت نخبگان ) را داريد به اطلاعيه پيوست مراجعه نماييد . همچنين براي كسب اطلاعات بيشتر به آدرس  www.daneshbonyan.ir  مراجعه نماييد.