برگزيده بيست و نهمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي
دانشگاه RMIT، استراليا

عنوان
توليد توسط حباب‌ها: آغاز نسل جديدي از كاتاليست‌ها

زمان: سه‌شنبه مورخ 1394/12/18، ساعت 14 الي 16
مكان: سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، ساختمان شماره 1، سالن فارابي