پیرو درخواست جمعی از دانشجویان دکتری سازمان مبنی بر تشکیل کلاس های  زبان انگلیسی، با توافقات صورت گرفته چندين دوره ارائه گرديده  كه  در پوستر ضميمه اين اطلاعيه آمده است. لازم به ذكر است، لازمه تشکیل این کلاس ها، به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضيان می باشد، لذا دانشجويان گرامي چنانچه تمايل به شركت در هر كدام از اين كلاس ها را دارند ،هر چه سريعتر،به دفتر پژوهشكده  مراجعه نمايند.