پیرو انعقاد قرارداد دسترسی به پایگاه تامین منابع علمی مگاپیپر، باستحضار می رساند دسترسی به بیش از 40 پایگاه اطلاعاتی برقرار شده است. آدرس سایت : https://megapaper.ir
دانشجويان و اعضاي محترم هيئت علمي برای استفاده وارد وب سایت شده و ثبت نام نمایید (ترجیحاً آدرس پست الکترونیک سازمانی)، در ضمن ثبت نام فقط در محدوده IP انجام می شود پس در زمان حضور در سازمان ثبت نام کنید، در صورتی که  استفاده از سامانه و دریافت منابع مورد نیاز خارج از سازمان نیز امکان پذیر است.
این دسترسی معتبرترین پایگاه های اطلاعاتی مانند : جستجو و دریافت مقاله از پایگاه های اطلاعاتی مجلات و کتب مانند ScienceDirect, Springer, Wiley, Emerald, IEEE و...، دریافت پایان نامه از تنها بانک اطلاعاتی پایان نامه در دنیا ProQuest، دریافت استانداردهای بین المللی، دریافت مقالات فارسی، دسترسی به ابزارهای سنجش اطلاعات و پایگاه های استنادی Scopus, InCites ESI, InCites JCR, WOs , .... را پوشش می دهد.