قابل توجه دانشجويان گرامي ؛
      جدول دروس ارائه شده  از طرف پژوهشکده  برای  انتخاب واحد در نیم سال دوم 97-96 در فايل پيوست قابل مشاهده مي‌باشد. لذا با توجه به تقويم آموزشي درخصوص  انتخاب واحد و ثبت نام اقدام نماييد.