عنوان : بررسي ساختار و خوردگي داغ دماي پایین پوشش آلومیناید اصلاح شده با سیلیسیم و پلاتین اعمالی روی سوپرآلیاژ پایه نیکل
 
 
استاد راهنما : دکتر شیروانی
 
ارائه دهنده : سید امیر آذرمهر
 
مکان : سالن فارابی
زمان : سه شنبه 15/8/97- ساعت 30/13