جلسه دفاع رساله دکتری
 
عنوان:
بررسي اثر عوامل فرايندي و افزودنی ها بر ريزساختار و خواص ‌الکتریکی سرامیک اکسید روی تهيه شده به روش فلش زینترینگ براي استفاده در وريستور
 
 
اساتید راهنما : دکتر سيد محمد زهرايي، دکتر مرجان رجبی
 
ارائه دهنده : اکبر امینی
 
مکان : سالن فارابی
زمان : دوشنبه 29/11/97- ساعت 10:30