عنوان :
بررسي رفتار خوردگی، تریبولوژی و زیست‏ سازگاری پوشش نانو كامپوزيتي TiN/HAP-Mg اعمال شده بر ايمپلنت فلزي پایه تیتانیوم (Ti-6Al-4V) با استفاده از روش‏های نوین لایه ‏نشانی
 
نگارش:
مریم کاظمی
 
 
اساتید راهنما:
دکتر شاهرخ آهنگرانی
دکتر محمد اسماعیلیان
 
 
استاد مشاور:
دکتر علی شانقی
 
 
زمان و مکان:
روز چهارشنبه مورخه 98/4/19 ساعت 10:00 - سالن فارسی پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی‌های نو