به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند ، برنامه زمان بندي ثبت نام وام هاي تحصیلی ویژه دانشجویان دکتري، وام ضروري حوادث غیرمترقبه (ویژه  ساکنان در مناطق سیل زده سال 98 )، تغذیه و زیارت عتبات عالیات نیمسال دوم سال تحصیلی 98 تا تاریخ 25/3/98 می باشد. لذا شایسته است در راستاي برنامه ریزي و ثبت اطلاعات متقاضیان واجد شرایط  و كسب اطلاعات بيشتر، به اداره تحصيلات تكميلي سازمان مراجعه نماييد.