به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند؛ تقویم آموزشی سال 98-97 جهت اطلاع رسانی و بهره برداري به پیوست آمده است. بديهي است در صورت عدم ثبت نام در موعد مقرر، عواقب آن به‌ عهده دانشجو خواهد بود، و عدم ثبت نام دو نیم سال به منزله انصراف از ادامه تحصیل می باشد.