به استحضار مي رساند ، كارگاه بين المللي با موضوع "  Development and Application of Electrochemical Methods to assess the Protective Properties of Anti-corrosive Coating" توسط دكتر Douglas Mills  از دانشگاه Northampton  در تاريخ 2 آبان  از سوي موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش برگزار خواهد شد . جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر به پيوست اين اطلاعيه مراجعه نماييد.