1395/11/11

      به اطلاع علاقمندان مي‌رساند كارگاه آموزشي با عنوان "استراتژي توسعه صنعتي و توسعه فناوري" توسط جناب آقاي مهندس علي اكبر متحدي عضو هيئت علمي  پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌ها‌ي نو در محل اين پژوهشكده برگزار خواهد شد. 

زمان: يكشنبه مورخ 1395/11/17، ساعت 9:30 الي 11:30

مكان: پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو، سالن فارسي