در راستاي اجراي قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي ، و الزامي شدن استفاده از سامانه‌هاي اطلاعاتي ايرانداك براي همانندجويي و ثبت پروپزال‌ها (پيشنهاده‌ها) ، و تمامي متن رساله‌ها و پايان‌نامه و چاپ مقالات علمي،  دوره آموزشي کار با سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعات ایرانداک به ويژه همانندجو  در تاريخ 18/4/1398 از ساعت 9 تا 12 صبح برگزار مي‌گردد .از دانشجويان و اعضاي هيئت علمي علاقه مند براي شركت در اين دوره دعوت به عمل مي آيد.