1396/7/22

عنوان: ایجاد لایه های نازک نانوساختار سیلیکون از طریق روش EB-PVD و ارتباط بین ساختار و خواص کاربردی این پوشش ها

دانشجو: میثم زرچی

زمان: چهارشنبه 1396/8/4، ساعت 10 الي 12

مكان: ساختمان شماره 1، سالن فارابي