اولین جشنواره دانشجویی ایده‌ها و دستاوردهای برتر علمی، فرهنگی و هنری در حوزه دانشگاه سبز توسط معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع همچنین معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روزهای 25 و 26 فروردین‌ماه 1398 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود. دانشجویان محترم می‌توانند مستندات خود را در حوزه مختلف مدیریت سبز تا تاریخ 15 اسفندماه 1397  بارگذاری کنند. جهت كسب اطلاعات بيشتر به پوستر ضميمه مراجعه نماييد.