1395/10/4
   با توجه به بخشنامه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم (فايل ضميمه)، جهت بهره‌مندي از وام‌هاي اين صندوق در نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95  لازم است در بازه زماني 95/9/25 لغايت 95/11/10 از طريق پورتال اين صندوق به آدرس http://www.swf.ir اقدام نماييد.