1396/3/21

    پيرو اطلاعيه شماره 1 در خصوص زمان برگزاري مصاحبه حضوري دكتري نيمه‌متمركز سال 96 اين پژوهشكده به اطلاع مي‌رساند، متقاضيان مي‌بايست فرم مشخصات فردي (پيوست اطلاعيه شماره 1) را تكميل و حداكثر تا تاريخ 96/3/30 به آدرس پست الكترونيك Fshahri@irost.ir ارسال و تأييديه لازم را دريافت نمایند. در صورت عدم دريافت تأييديه با شماره 56276635 تماس حاصل فرماييد.
 
زمان برگزاری مصاحبه هر یک از متقاضیان در اطلاعيه‌هاي آتي اعلام خواهد شد.