1395/11/3

چهارمين كنفرانس هيدروژن و پيل سوختي ارديبهشت 96 در محل دانشگاه تهران برگزار مي‌شود. 
آخرين مهلت ارسال مقالات: 15 اسفند 95

وب سايت كنفرانس: https://hfcc.ir