الهام محقق¬پور، رضا غلامی¬پور، مرجان رجبی و شهاب شیبانی
هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی
2013