الهام محقق پور، مرجان رجبی، رضا غلامی پور، مجيد مجتهدزاده لاريجاني، شهاب شیبانی و مجيد ملك
دوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان
2015